Tạm dừng lập mới, điều chỉnh quy hoạch các dự án tại Vân Đồn

Ngày đăng: 10:19 AM 14/04/2018 - Lượt xem: 770

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản đề nghị huyện Vân Đồn và các nhà đầu tư tạm dừng các công tác lập mới, điều chỉnh quy hoạch, quyết định chủ trương đầu tư các dự án tại Khu kinh tế Vân Đồn.

tạm dừng lập mới dự án tại Vân Đồn
Tỉnh Quảng Ninh tạm dừng lập mới, điều chỉnh quy hoạch các dự án tại Vân Đồn

Theo đó, ngoài các dự án thuộc nhóm liên quan đến an sinh xã hội của huyện Vân Đồn và những dự án như: Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Dragon Bay, khu vực đảo Ngọc Vừng, Con đường di sản, dự án của Tập đoàn Sun Group,… các dự án khác chỉ được phép triển khai các bước tiếp theo cho đến khi quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và quy hoạch chung xây dựng của Vân Đồn theo hướng là đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được phê duyệt.

Đối với các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc chứng nhận đăng ký đầu tư, tỉnh Quảng Ninh sẽ cho phép giãn tiến độ (mức giãn tiến độ sẽ căn cứ vào tình hình thực tế tại các dự án) và tiếp tục triển khai sau khi quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và quy hoạch chung xây dựng của Vân Đồn theo hướng là Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được phê duyệt.

Facebook